ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Ακρίβεια και Υψηλή Παραγωγικότητα

Ο εξοπλισμός της εταιρίας μας είναι από τους πιο σύγχρονους στον κλάδο τόσο σε επίπεδο αυτοματοποιημένων  μηχανημάτων – παραγωγής  και επεξεργασίας μετάλλων όσο και στον τομέα των μεταφορών και ανυψωτικών μηχανημάτων. Σε συνδυασμό με τα πιο σύγχρονα λογισμικά ανάλυσης – σχεδίασης μεταλλικών και σύμμικτων κατασκευών Tecla Autocad σχεδιάζουμε λεπτομερή τρισδιάστατα 3D μοντέλα υψηλής ακρίβειας διασφαλίζοντας το γρηγορότερο χρόνο παράδοσης καθώς και την ελαχιστοποίηση αστοχιών.

Η εταιρία μας στα πλαίσια της ανάπτυξης και του εκσυγχρονισμού επενδύει συνεχώς κεφάλαια  τόσο σε μηχανολογικό εξοπλισμό όσο και στα πιο σύγχρονα προγράμματα λογισμικών  καθώς και στην εκπαίδευση του εξειδικευμένου προσωπικού που διαθέτει  με όλες τις απαραίτητες πιστοποιήσεις.

Κοπή & Διάτρηση

14.jpg

Αυτοματοποιημένο Συγκρότημα VERNET BEHRINGER FP 1200 CNC Κοπής και Διάτρησης δοκών IPE IPN HEA HEB HEM UPN, με δυνατότητα κοπής εως 1200mm πλάτος.

Παντογράφος CNC κοπής λαμαρίνας λαμαρίνας οξυγόνου έως 80mm πάχος με τραπέζι 2,5m πλάτος x 12m μήκος.

z4.jpg
z2.jpg

Παντογράφος CNC κοπής – διάτρησης λαμαρίνας με μονάδα πλάσματος με τραπέζι 2,5m πλάτος x 12m μήκος.

Τέσσερις Στραντζόπρεσσες CNC διαμόρφωσης ελασμάτων με δυνατότητα τσακίσματος έως 12mm στα 4m.

d1.jpg
g11.jpg

Τρία υδραυλικά CNC ψαλίδια κοπής λαμαρίνας έως 13mm πάχος στα 4m.

Τέσσερις Πριονοκορδέλες με δυνατότητα κοπής έως 1050 πλάτος.

500.jpg
501.jpg

Τέσσερις Πριονοκορδέλες με δυνατότητα κοπής έως 1050 πλάτος.

Υδραυλικός γωνιοκόπτης ελασμάτων μεταβαλλόμενης γωνίας.

500.jpg
5002.jpg

Τέσσερις κύλινδροι διαμόρφωσης λαμαρίνας εως 15mm πάχος.

Συγκόλληση

z1.jpg

Αυτοματοποιημένο Συγκρότημα συγκόλλησης με την μέθοδο Βυθιζόμενου Τόξου SAW (Submerged Arc Welding).

<p>Είκοσι Ηλεκτροσυγκολλήσεις σύρματος υδρόψυκτες ισχύος 500Α.</p>

01.jpg
600.jpg

Μονάδα συγκόλλησης διάτμητων ήλων Drawn Arc.

Βαφή

150.jpg

Αυτοματοποιημένο Συγκρότημα Αμμοβολής – Σφαιροβολής σε κλειστό τούνελ, ποιότητας Sa 2,5

151.jpg
153.jpg
152.jpg
154.jpg
elGreek